Приборы показывающие КПМ1″ href=”http://lpz.com.ua/production/kpm1-kpp1-kpu1/”>КПП1, КПУ1 и мосты уравновешенные КПМ1  предназначены для измерения, сигнализации (регулирования) температуры и других неэлектрических величин, значения которых могут быть преобразованы в постоянный ток, напряжение постоянного тока или электрическое сопротивление. Потенциометры КСП 1, КСУ 1 и мосты уравновешенные КСМ1  позволяют дополнительно регистрировать (записывать) указанные величины.

Приборы дифференциально-трансформаторные КСД1 и КПД1 для измерения, сигнализации, регулирования давления, расхода, перепада, напора, уровня, вакуума и других неэлектрических величин, преобразованных первичными взаимозаменяемыми дифференциально-трансформаторными датчиками во взаимную индуктивность. Позволяет дополнительно регистрировать (записывать) указанные величины.

Приборы применяются для автоматического регулирования контролируемых параметров технологических процессов в отраслях энергетики, машиностроения, химической промышленности. Предназначены для работы в стационарных условиях.

 ” href=”http://lpz.com.ua/production/kpd1/”>КПД1, КСД1 – автоматичні прилади електромеханічного слідкуючого врівноваження, з можливістю підключення від однієї до шести точок вимірювання. Реєстрація значень здійснюється в аналоговому режимі у вигляді цифри, яка відповідає номеру каналу або риси від фломастерного вузла (для одноканальних приладів).

Потенціометри КПП1, КПУ1 і мости врівноважені КПМ1 (Детальнійше) призначені для вимірювання, сигналізації (регулювання) температури та інших неелектричних величин, значення яких можуть бути перетворені в постійний струм, напругу постійного струму або електричний опір. Потенціометри КСП 1, КСУ 1 і мости врівноважені КСМ1 (Детальнійше) дозволяють додатково реєструвати (записувати) зазначені величини.

Прилади диференційно-трансформаторні КСД1 (Детальнійше) і КПД1 (Детальнійше) для вимірювання, сигналізації, регулювання тиску, витрати, перепаду, напору, рівня, вакууму та інших неелектричних величин, перетворених первинними взаємозамінними диференційно-трансформаторними датчиками у взаємну індуктивність. Дозволяє додатково реєструвати (записувати) зазначені величини.

Прилади застосовуються для автоматичного регулювання контрольованих параметрів технологічних процесів в галузях енергетики, машинобудування, хімічної промисловості. Призначені для роботи в стаціонарних умовах.