” href=”http://lpz.com.ua/production/pnd02/”>PND02  предназначен для измерительного преобразования сигнала взаимной индуктивности от дифференциально-трансформаторного преобразователя в унифицированный сигнал силы постоянного тока в диапазоне от 4 mA до 20 mA и для передачи результата преобразования в сеть RS-485 по протоколу Modbus.” href=”http://lpz.com.ua/production/pnd02/”>PND02  призначений для вимірювального перетворення сигналу взаємної індуктивності від диференціально-трансформаторного перетворювача в уніфікований сигнал сили постійного струму в діапазоні від 4 mA до 20 mA та для передачі результату перетворення в мережу RS-485 за протоколом Modbus.