Рекомендується заміна на Реєстратори відеографічні В4-1А

Прилади КС1 і КП1

Прилади КПМ1, КПП1, КПУ1 призначені для вимірювання і сигналізації (регулювання) температури та інших величин, змінення значення яких може бути перетворено в змінення постійного струму, напругу постійного струму і активного опору.

Прилади КПМ1, КПП1, КПУ1 – одноточкові.

Урівноважені мости КПМ1 працюють в комплекті з термоперетворювачами опору стандартних градуювань.

Потенціометри КПП1 працюють в комплекті з перетворювачами термоелектричними стандартних градуювань, телескопами радіаційних пірометрів, з датчиками ЕДС або напруги постійного струму.

Потенціометри КПУ1 працюють в комплекті з датчиками уніфікованих сигналів постійного струму.

 • УХЛ4 — для макрокліматичних районів з помірним кліматом;
 • 0.4 — для макрокліматичних районів як з сухим, так і з вологим тропічним кліматом.

За стійкістю до механічних впливів і по захищеності від впливу навколишнього середовища виконання приладів звичайне — по ГОСТ 12997-76.

За стійкістю до впливу температури і вологості навколишнього повітря прилади відповідають:

 • виконання УХЛ4 – групі 3 по ГОСТ 12997-76 при температурі навколишнього повітря від 5 до 50 ° С і відносній вологості від 30 до 80% при 35 °С;
 • виконання 0. 4 – при температурі навколишнього повітря від 1 до 55 ° С і відносній вологості до 98% при 35 °С.

Категорія розміщення приладів при їх експлуатації — 4, по ГОСТ 15150-69.

При замовленні необхідно вказати:

 • модифікацію приладу;
 • градуювання і границю вимірювання.

Приклади замовлення:

 • ГСП Потенціометр КПМ1 – 503 (для виконання 0. 4 – КПМ 1-503 0. 4) гр. Cu50, 0÷500°С;
 • ГСП Потенціометр КПП1 – 503 (для виконання 0. 4 — КПП 1-503 0. 4) гр. ХА(К), 0÷600°С;
 • ГСП Потенціометр КПП1-511 (для виконання 0. 4 — КПП1 — 511 0. 4) на діапазон вимірювання 0 ÷ 10 mV, шкала 0 ÷100%.
 • ГСП Потенціометр КПУ1-503 (для виконання 0. 4 — КПУ1 — 503 0. 4) на діапазон вимірювання 0 ÷ 5 mA, шкала 0 ÷100%.

Номенклатура приладів КПМ1

№№ модифікацій Швидкодія (s)

Сигналізувальний

(регулювальний) пристрій

Вид вихідного пристрою
реостатний задавач реостатний вихід для дистанційної
передачі
реостатний вихід для програм. регулюв. пристроїв
двоконтактний трьохконтактний
501 2, 5
503 5, 0
502 2, 5 +
504 5, 0 +
505 2, 5 +
507 5, 0 +
506 2, 5 + +
508 5, 0 + +
533 2, 5 +
534 5, 0 +
537 2, 5 + +
538 5, 0 + +
541 2, 5 + +
542 5, 0 + +
543 2, 5 + + +
544 5, 0 + + +
535 2, 5 +
536 5, 0 +
539 2, 5 + +
540 5, 0 + +
545 2, 5 +
546 5, 0 +
547 2, 0 + +
548 5, 0 + +
549 2, 5 + +
550 5, 0 + +
551 2, 5 + +
552 5, 0 + + +
553 2, 5 + +
554 5, 0 + +

Таблиця варіантів виконання і конструктивних особливостей приладів КПП1

Тип давача Швидкодія (s)

Сигналізвальний

(регулювальний) пристрій

Вид вихідного пристрою
ТП РП ЕДС реостатний задавач реостатний вихід для дистанційної передачі реостатний вихід для програм. регулир. пристроїв
№№ модифікацій
двоконтактний трьохконтактний
501 502 509 2, 5
505 506 511 5, 0
503 504 510 2, 5 +
507 508 512 5, 0 +
513 514 515 2, 5 +
519 520 521 5, 0 +
516 517 518 2, 5 + +
522 523 524 5, 0 + +
585 601 593 2, 5 +
586 602 594 5, 0 +
589 605 597 2, 5 + +
590 606 598 5, 0 + +
587 603 595 2, 5 +
588 604 596 5, 0 +
591 607 599 2. 5 +
592 608 600 5, 0 + +
609 623 637 2, 5 + +
610 624 638 5, 0 + +
611 625 639 2, 5 + + +
612 626 640 5, 0 + + +
613 627 641 2, 5 +
614 628 642 5, 0 +
615 629 643 2, 5 + +
616 630 644 5, 0 + +
617 631 645 2, 5 + +
618 632 646 5, 0 + +
619 633 647 2, 5 + + +
620 634 648 5, 0 + + +
621 635 649 2, 5 + +
622 636 650 5, 0 + +

Тип давача:

ТП — перетворювач термоелектричний;

РП — телескоп радіаційного пірометра;

ЕДС — датчик ЕДС або напруги постійного струму.

Номенклатура приладів КПУ1

Тип давача Швидкодія (s)

Сигналізувальний

(регулювальний) пристрій

Вид вихідного пристрою
Давач уніфік. сигналів поcтoян. струму Датчик уніфік. сигналів напруги постійного струму рeoстатний задавач реостатний вихід для дистанційної передачі реостатний вихід для програм. регул. пристроїв
двоконтактний трьохконтактний
№№ модифікацій
501 505 2, 5
503 507 5, 0
502 506 2, 5 +
504 508 5, 0 +
509 513 2, 5 +
511 516 5, 0 +
510 514 2, 5 + +
512 516 5, 0 + +
541 549 2, 5 +
542 550 5, 0 +
545 553 2, 5 + +
546 554 5, 0 + +
557 571 2, 5 +
558 572 5, 0 + +
559 573 2, 5 + + +
560 574 5, 0 + + +
543 551 2. 5 +
544 552 5, 0 +
547 555 2, 5 + +
548 556 5, 0 + +
561 575 2, 5 +
562 576 5, 0 +
563 577 2, 5 + +
564 578 5, 0 + +
565 579 2, 5 + +
566 580 5, 0 + +
567 581 2, 5 + + +
568 582 5, 0 + + +
569 583 2, 5 + +
570 584 5, 0 + +

Границі вимірювання і градуювання приладів КПМ1

Найменування і тип давача Позначення номінальної статичної характеристики перетворення Границі вимірювання, °С

Значення опору,

Ω

від до відповідає початку шкали відповідає кінцю шкали

Термоперетворювач опору ТСП, ГОСТ 6651-78

Ro = 10 Ω

Pt10 0 300 10, 00 21, 378
0 400 10, 00 23, 936
0 500 10, 00 28, 376
0 650 10, 00 33, 310
300 650 21, 378 33, 310

Термоперетворювач опору, ТСП, ГОСТ 6651-78

Ro = 50 Ω

Cu50 -200 -70 8, 654 35, 941
-120 +30 25, 679 55, 930
-70 +180 35, 941 84, 772
0 100 50, 00 69, 556
0 150 50, 00 79, 110
0 200 50, 00 88, 516
0 300 50, 00 106, 889
0 400 50, 00 124, 679
0 500 50, 00 141, 880
200 500 88, 516 141, 880

Термоперетворювач опору ТСП, ГОСТ 6651-78

Ro = 100 Ω

Pt100 -200 -70 17, 307 71, 883
-200 +50 17, 307 119, 708
-120 +30 51, 359 111, 861
-90 + 50 63, 724 119, 708
-70 +180 71, 883 169, 544
-25 +25 90, 031 109, 892
0 50 100, 00 119, 708
0 100 100, 00 139, 113
0 150 100, 00 158, 221
0 200 100, 00 177, 033
0 300 100, 00 213, 779
0 400 100, 00 249, 358
0 500 100, 00 283, 760
200 500 177, 033 283, 760

Термоперетворювач опору ТСМ, ГОСТ 6651-78

Ro = 50 Ω

Си50 -50 0 39, 240 50, 00
-50 +50 39, 240 60, 702
-50 +100 39, 240 71, 400
0 50 50, 00 60, 702
0 100 50, 00 71, 400
0 150 50, 00 82, 096
0 180 50, 00 88, 516
50 100 60, 702 71, 400
0 60, 4 (для вимірювання вакууму) 50, 00 62, 928

Термоперетворювач опору ТСМ, ГОСТ 6651-78

Ro = 100 Ω

Си 100 -50 0 78, 48 100, 00
-50 +50 78, 48 121, 404
-50 +100 78, 48 142, 8
-25 +25 89, 270 110, 703
0 25 100, 00 110, 703
0 50 100, 00 121, 404
0 100 100, 00 142, 8
0 150 100, 00 164, 192
50 100 121, 404 142, 8
0 180 100, 00 177, 026

Границі вимірювання і типи датчиків, в комплекті з якими працюють прилади КПП1

Найменування і тип давача Позначення номінальної статичної характеристики Границі вимірювання, °С Значення ЕДС, mV
від до відповідають початку шкали відповідають
кінцю шкали

Перетворювач термоелектричний ТХК

ГОСТ 3044—77

XK(L) -50 +100 -3, 003 6, 842
-50 +150 -3, 003 10, 591
-50 +200 -3, 003 14, 519
0 150 0 10, 591
0 200 0 14, 519
0 300 0 22, 806
0 400 0 31, 482
0 600 0 49, 094
200 600 14, 57 49, 09
200 800 14, 57 66, 42

Перетворювач термоелектричний ТХА

ГОСТ 3044-77

ХА (К) 0 400 0 16, 395
0 600 0 24, 902
0 800 0 33, 277
0 900 0 37, 325
0 1100 0 45, 108
0 1300 0 52, 398
200 600 8, 137 24, 902
200 1200 8, 137 48, 828
400 900 16, 395 37, 325
600 1100 24, 902 45, 108
700 1300 29, 128 52, 398

Перетворювач термоелектричний ТПП

ГОСТ 3044-77

ПП(S) 0 1300 0 13, 155
0 1600 0 16, 771

Перетворювач термоелектричний ТПР

ГОСТ 3044-77

ПР(В) 300 1600 0, 431 11, 257

Телескоп радіаційного пірометра ГОСТ

10627-71

РК-15 600 1200 0, 82 14, 55
700 1400 1, 57 26, 10
700 1500 1, 57 34, 00
РК-20 600 1200 0, 80 13, 85
700 1400 1, 56 24, 90
700 1500 1, 56 32, 35
800 1600 2, 64 41, 10
900 1800 4, 38 62, 70
1200 2000 13, 85 89, 60
РС-20 900 1800 2, 32 49, 35
1200 2000 8, 90 75, 00
РС-25 1200 2000 3, 08 27, 10
1500 2500 8, 16 64, 65

Границі вимірювання приладів КПП1,

призначених для вимірювання напруги постійного струму

Найменування і тип давача Позначення градуювання Границі вимірювання
от до
Датчик уніфікованого сигналу напруги постійного струму поГОСТ 9895-78 mV 0 10
-10 + 10
0 100
-100 + 100

Границі вимірювання приладів КПУ1,

що працюють від уніфікованих сигналів постійного струму

Найменування і тип давача Позначення градуювання Границі вимірювання Вхідний опір приладу, Ω Примітка
від до

Датчик уніфікованого сигналу постійного струму по ГОСТ

9895-78

mA 0 5 4 Допустиме значення пульсації вхідного сигналу, яке визначається ставленням максимального відхилення миттєвого значення сигналу до середнього значення, не повинно перевищувати 1% від границі вимірювання
-5 +5 4
0 20 1
-20 +20 1

Границі вимірювання приладів КПУ1, що працюють

від уніфікованих сигналів напруги постійного струму

Найменування і тип давача Позначення градуювання Границі вимірювання Вхідний опір приладу, kΩ, не менше Примітка
від до
Уніфікований сигнал напруги постійного струму по ГОСТ 9895-78 V 0 1 2 Допустиме значення пульсації вхідного сигналу, яке визначається ставленням максимального відхилення миттєвого значення сигналу до середнього значення, не повинно перевищувати 1% від границі вимірювання

Основні технічні дані

Основна похибка приладів за показниками, виражена в% від нормуючого значення, не повинна перевищувати ±0,5
Варіація показів не перевищує абсолютного значення основної похибки
Похибка сигналізуючого (регулюючого) пристрою,% від нормуючого значення не повинна перевищувати ±1,5
Довжина основної шкали, mm 300
Довжина шкали для встановлення вказників задачи регулюючих пристроїв, mm 100
Діапазон установки вказівників задачи сигналізуючого (регулюючого) пристрою,% від довжини шкали 10…90
Діапазон встановлення вказівників задачи вихідних пристроїв,% від довжини шкали 0…100
Приведений опір реостатного задавача зі 100% зоною пропорційності, Ω 330±40
Опір реостатного давача, для програмних регулюючих пристроїв, Ω 620±70
Габаритні розміри приладу, mm 160х200х500
Напруга живлення, V 220
Частота, Hz 50±1
Споживана потужність, V · A, не більше 20
Імовірність безвідмовної роботи протягом 2000h 0,85
Термін служби, лет 10
Маса приладу, не більше, kg 12
Швидкодія, не більше, s 5
Максимальна частота вібрації, що витримується приладом, Hz 25
Амплітуда, mm 0,1

Гарантійні зобов’язання

Гарантійний термін експлуатації приладів – 24 місяці з моменту введення в експлуатацію.

Гарантійний термін зберігання – 6 місяців з дня виготовлення приладу.

Комплект поставки

 • прилад;
 • комплект запасних частин, інструменту та приладдя;
 • технічний опис та інструкція з експлуатації;
 • паспорт