Знято з виробництва

Рекомендується заміна на Реєстратори відеографічні В4-1М (одноканальні) та R5, R10L, R10M, R15L, R15M (багатоканальні)

 


Прилади КСД2, ТУ 25-05-1437-91 : опис

Прилад КСД2

Прилад КСД2

 1. Прилади КСД2 – одноканальні, однограничні, вторинні, автоматичні, взаємозамінні, диференційно-трансформаторні прилади.
 2. Прилади призначені для вимірювання та реєстрації тиску, витрат, рівня, вакууму та інших неелектричних величин, які перетворені первинним датчиком в комплексну взаємну індуктивність.
 3. Первинний датчик – взаємозамінний первинний прилад, що перетворює вимірювану електричну величину в вихідний електричний параметр – комплексну взаємну індуктивність 0-10 мГн або 10-0-10 мГн (мінус 10 плюс 10) при номінальному струмі живлення 0,125 А.
 4. У приладах КСД2, залежно від модифікації, можлива наявність наступних вбудованих додаткових пристроїв :
  • позиційне і пропорційне регулювання вимірюваного параметру;
  • інтегрування в часі витрат рідини, (газу, пари та ін.);
  • забезпечення дистанційної передачі інформації про вимірювану величину;
  • перетворення вимірюваної величини в уніфікований вихідний електричний сигнал.
 5. Вид кліматичного виконання приладів УХЛ4.2 или 04.2
  • УХЛ4.2, температура навколишнього повітря від 5 до 50 ° С, відносна вологість повітря 80% при 35 ° С і більш низьких температурах без конденсації вологи;
  • 04.2, температура навколишнього повітря від 1 до 50 ° С, відносна вологість 98% при 35 ° С без конденсації вологи.
 6. Реєстрація показів здійснюється в прямокутних координатах.
  Покази приладів відраховуються за шкалою за допомогою вказівника і записуються на діаграмній стрічці (ширина 160 mm, довжина (12 ± 0,5) m, реєстровий №1757, тип ЛПГ-160 ГОСТ 7826-82).
  Реєстрація в приладі здійснюється безперервною лінією.
 7. Електричне живлення приладів здійснюється від мережі однофазного змінного струму напругою (220 + 22/ -33) V, частотою 50 Hz.
 8. Електричне живлення первинних обмоток диференційно-трансформаторних перетворювачів приладу і датчика здійснюється напругою змінного струму 24 V від обмотки силового трансформатора підсилювача.
 9. При замовленні слід вказати: тип приладу, границю вимірювання, границю зміни взаємної індуктивності, опір реостатного виходу (якщо є реостатній пристрій на виході), швидкість просування діаграмної стрічки (якщо не вказано, то буде 20 mm/h), кількість приладів, позначення технічних умов.
 10. Приклади запису позначення приладу при його замовленні та в документації іншої продукції, в якій він може бути застосований:
  Прилад диференційно-трансформаторний автоматичний КСД2-003-01
  0-160 mm, 0-10 mH, опір реостатного виходу 300 Ω, 240 mm / h, ТУ 25-05-1437-91.

Номенклатура приладів КСД2

№ п/п Варіант Первинний датчик Регулювально- сигналізувальний пристрій Додаткові вихідні пристрої
тип хар-ка тип хар-ка
1 КСД2-003-01 взаємоіндуктивний лінійна 3-х
позиційний
2 КСД2-004-01 взаємоіндуктивний лінійно-
квадратична
3-х
позиційний
3 КСД2-023-01 взаємоіндуктивний лінійна 3-х
позиційний
перетворювач пост.струму 0-5mА
4 КСД2-024-01 взаємоіндуктивний лінійно-
квадратична
3-х
позиційний
перетворювач пост.струму 0-5mА
5 КСД2-043-01 взаємоіндуктивний лінійна 3-х
позиційний
реостатний
задавач
100%
реостатний пристрій
6 КСД2-044-01 взаємоіндуктивний лінійно-
квадратична
3-х
позиційний
реостатний
задавач
100%
реостатний пристрій
7 КСД2-051-01 взаємоіндуктивний лінійна 3-х
позиційний
реостатний пристрій +реостатний пристрій для ПРП
8 КСД2-052-01 взаємоіндуктивний лінійно-
квадратична
3-х
позиційний
реостатний пристрій +реостатний пристрій для ПРП
9 КСД2-055-01 взаємоіндуктивний лінійна 3-х
позиційний
інтегруючий пристрій
10 КСД2-056-01 взаємоіндуктивний лінійно-
квадратична
3-х
позиційний
інтегруючий пристрій
11 КСД2-067-01 взаємоіндуктивний лінійна 3-х
позиційний
реостатний
задавач
100%
реостатний пристрій +
інтегруючий пристрій
12 КСД2-068-01 взаємоіндуктивний лінійно-
квадратична
3-х
позиційний
реостатний
задвач
100%
реостатний пристрій +
інтегруючий пристрій
13 КСД2-075-01 взаємоіндуктивний лінійна 3-х
позиційний
реостатний пристрій +
інтегруючий пристрій+
реостатний пристрій для ПРП
14 КСД2-076-01 взаємоіндуктивний лінійно-
квадратична
3-х
позиційний
реостатний пристрій +
інтегруючий пристрій+
реостатний пристрій для ПРП

 


Границі вимірювання приладів КСД2

№ п/п Найменування
комплекту
за призначенням
Залежність між показами приладу і значенням вхідного сигналу Границя вимірювання взаємної індуктивності, mH Границі вимірювання за шкалою Одиниця виміру
нижній верхній
1 Дифманометр (перепадомір) лінійна 0-10 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1,6
2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
160
250
400
630
1000
1600
2500
100
kPa, Pa
( кгс/м² )
0
0
0
0
0
0
0
-0,200
-0,315
-0,500
-0,800
-1,250
-2,000
-3,150
0,40
0,63
1,00
1,60
2,50
4,00
6,30
+0,200
+0,315
+0,500
+0,800
+1,250
+2,000
+3,150
MPa, kPa
( кгс/см² )
-0,50
-0,80
-1,25
-2,00
-3,15
-5,00
-8,00
-12,50
-20,00
-31,50
-50,00
-80,00
-125,00
-200
-315
-500
-800
-1250
+0,50
+0,80
+1,25
+2,00
+3,15
+5,00
+8,00
+12,50
+20,00
+31,50
+50,00
+80,00
+125,00
+200
+315
+500
+800
+1250
kPa, Pa
( кгс/м² )
2 Рівнемір лінійна 0-10 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-12,5
-20
-31,5
-50
-80
-125
-200
-315
-500
-800
-1250
-2000
-3150
25
40
63
100
160
250
400
630
1000
1600
2500
4000
6300
+12,5
+20
+31,5
+50
+80
+125
+200
+315
+500
+800
+1250
+2000
+3150
cm (см)
висоти
стовпа
рідини,
допускається
m ( м )
3 Манометр лінійна 0-10 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,6
1,0
1,6
2,5
4,0
6,0
10,0
16,0
25
40
60
100
160
250
400
600
1000
1600
2500
4000
6000
10000
MPa, kPa
( кгс/см² )
4 Вакуумметр лінійна 0-10 -1
-0,6
0
0
MPa, kPa
( кгс/см² )
5 Мановакуумметр лінійна 0-10 -1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0,6
1,5
3
5
9
15
24
MPa, kPa
( кгс/см² )
6 Витратомір
(змінного перепаду)

квадратична

степенева

0-10
10-0-100-10
0 A=a *10 n,
где a -одно
из чисел:
1,0; 1,25; 1,6;
2; 2,5; 3,2;
4; 5; 6,3; 8;
n-позитивне
або
негативне
ціле число
або нуль
kg/h, kg/s, m 3/h,
m 3/s, l/h, t/h,
( кг/ч, кг/с, м3/ч,
м3/с, л/ч, т/ч )
7 Витратомір
(постійного
перепаду
тиску)
лінійна 10-0-10 0 A=a*10 n,
где a -одно из чисел:
1,0; 1,25; 1,6;
2; 2,5; 3,2;
4; 5; 6,3; 8;
n-позитивне
або
негативне
ціле число
або нуль
kg/h, kg/s, m 3/h,
m 3/s, l/h, t/h,
( кг/ч, кг/с, м3/ч,
м3/с, л/ч, т/ч )

Примітка:

Шкали з одиницями вимірювання наведеними в дужках виготовляються тільки для ремонтних цілей за погодженням з заводом виробником.


Свідоцтво про калібрування (взірець)

Основні технічні дані:

Основна похибка приладу, виражена у відсотках від нормуючого значення, не перевищує границь допустимих значень, рівних:

± 1,0 – за показами і записи;
± 1,5 – по сигналізації (по каналу регулювання);
± 1,5 – по каналу перетворення з вихідними перетворювачами ІП;
± 1,5 – по передачі показів (реостатний пристрій для дистанційної передачі показів);
± 1,5 – за завданням на регулювання (задавач для регулювальних пристроїв);
± 0,5 – реостатного пристрою для роботи з програмним РП.

10 mH – для приладів з діапазоном зміни вхідного сигналу від 0 до 10 mH;
20 mH – для приладів з діапазоном зміни вхідного сигналу від мінус 10 до плюс 10 mH.

Похибка показів інтегрувального пристрою не перевищує ± 0,6% від розрахункової різниці показів, що відповідає верхній границі вимірювань за шкалою приладу.

Варіація приладів за показами і сигналізації, виражена у відсотках від нормуючого значення, не перевищує абсолютного значення границь допустимих основних похибок за показами і сигналізації відповідно.

У приладі є можливість контролю справності.
Час проходження вказівником всієї шкали приладу не перевищує 10 s.

Номінальна швидкість переміщення діаграмної стрічки приладів може бути одна з ряду:
I-й ряд – 20, 40, 60, 120, 240 mm/h
II-й ряд – 600, 1200, 2400 mm/h

Похибка швидкості переміщення діаграмної стрічки, виражена у відсотках від її номінального значення, не виходить за границі ± 0,5 при напрузі мережі (220 + 22/-33) V частотою 50 Hz.

Прилади з пристроєм сигналізації забезпечують можливість установки зони “норма” в діапазоні від 5 до 80%.

Приведений опір датчика для регулювальних пристроїв дорівнює (270±70) Ω .
Приведений опір реохорду реостатного пристрою для дистанційної передачі показів дорівнює (90 ± 0,1) Ω або (300 ± 0,3) Ω, залежно від замовлення.

Максимальний струм через реохорд становить 50 mА або 20 mА відповідно.
Опір реохорду реостатного пристрою для роботи з програмним регулювальним пристроєм відповідає (515 ± 135) Ω.

Потужність, яку споживає прилад при номінальній напрузі живлення в режимі заспокоєної слідкувальної системи:
23 V·А – КСД2 без додаткових пристроїв;
25 V·А – КСД2 з інтегратором або перетворювачем ІП.

Маса приладу не перевищує:
14,0 kg – без вихідних пристроїв перетворення;
14,0 kg – без інтегрувального пристрою;
15,0 kg – з вихідним пристроєм перетворення;
16,5 kg – з інтегрувальним пристроєм.

Габаритні розміри, mm – 240/320/486.
Прилади розраховані для роботи в стаціонарних умовах:
а) в звичайному виконанні – при температурі навколишнього повітря від 5 до 50 ° С і відносній вологості повітря від 30 до 80%;
б) в тропічному виконанні – при температурі навколишнього повітря від 5 до 50 ° С і відносній вологості повітря від 10 до 95%.

Надійність

Середній термін служби приладу до середнього ремонту становить 10 років.
Середній ресурс роботи приладу до середнього ремонту – не менше 25000 h зі щорічнім напрацюванням не більше 5000 h без підрегулювання.
Імовірність безвідмовної роботи приладу з урахуванням технічного обслуговування регламентується інструкцією по експлуатації, за напрацювання протягом 2000 h – не менше 0,92.

Гарантійні зобов’язання

Гарантійний термін експлуатації приладів – 24 місяці з моменту введення в експлуатацію.

Гарантійний термін зберігання – 6 місяців з дня виготовлення приладу.

Комплект поставки

 • реєструвальний прилад;
 • комплект запасних частин, інструменту та приладдя;
 • технічний опис та інструкція з експлуатації;
 • паспорт