Рекомендується заміна на Реєстратори відеографічні В4 (одноканальні) та  R10 (багатоканальні

Аналогові автоматичні прилади слідкуючого врівноваження КСМ2, КСП2, КСУ2  застосовуються для вимірювання та реєстрації сили і напруги постійного струму, а також неелектричних величин, що перетворені в названі вище електричні сигнали або активний опір (температура, різниця температур, вміст солі в рідині та ін.).

По виду вхідного сигналу прилади розділяються на: