РП160-ДП Прилад запису діаграми “тиск-відстань”

Пристрій запису діаграми “тиск-шлях” РП160ДП

Комплект обладнання «Пристрій РП160ДП» складається з спеціально виготовленої модифікації цифрового Реєструючого приладу РП160 і використовується для запису на діаграмній стрічці діаграми залежності тиску від переміщення при запресовуванні на гідравлічному пресі з/д колісних пар.

Комплектність:

 1. Двокоординатний спеціалізований Реєструючий прилад РП160ДП, (шкала по заявці) – 1 шт.;
 2. Цифровий давач переміщення AWE 210, 0-3 м – 1 шт.;
 3. Давач тиску ВСТ 110, 4-20 мА, або аналог, (тиск по заявці) – 1 шт.;
 4. Папір діаграмний ЛПГ-160 ГОСТ 7826-93 – 10 шт.;
 5. Контрольний Манометр (тиск по заявці) – 1 шт.;
 6. Комплект кабелів для підключення приладу і давачів – 1 ком.;
 7. Типовий комплект монтажних кронштейнів (праве або ліве встановлення) – 1 ком.;
 8. Паспорт, керівництво з монтажу, керівництво щодо експлуатування з принциповими схемами електричних з’єднань.

Примітка: комплект обладнання РП160ДП є засобом контролю параметрів технологічного процесу, не являється законодавчо регульованим засобом вимірювання і, відповідно, не підлягає обов’язковій сертифікації. За бажанням замовника можлива добровільна державна метрологічна калібровка обладнання.

Графік залежності тиск-шлях при запресовці колісної пари

Основні технічні характеристики Приладу РП160-ДП

 1. Довжина шкали і ширина поля реєстрації – 160 мм;
 2. Ел. живлення приладу – 220 ±10% В, 50 ± 1% Гц;
 3. Клас точності по тиску, не менше – 1,5 %;
 4. Похибка ходу діаграми, не більше – 2,5 %;
 5. Масштаб запису довжини (відповідає «не менше 1:2») – 1:1,6;
 6. Довжина з’єднувальних кабелів, не менше – 3 м;

Примітка: верхня межа шкали реєстрації тиску в гідравлічній системі преса визначається в МПа (за старою класифікацією в кгс / см²) в залежності від необхідного зусилля запресовування в одиницях «тон-сили» і визначається характеристиками гідравлічного преса. Ця величина повинна бути на 30-40% вище максимального робочого тиску за технологічною таблицею запресовки

Наприклад, якщо за Таблицею пресування максимальне зусилля запресовування становить 116 тон сили (для діаметру підступичной частини 200 мм), а перевідний коефіцієнт для даного преса становить 3,15 (мак. зусилля 630 тон сили при тиску в гідросистемі 200 кгс / см²), то максимальний тиск = 116 / 3,15 ≈ 37 кгс/см2 або 3,7 МПа.

Для такого преса і режиму пресування необхідно замовляти “Прилад РП160-ДП, 6 МПа” на верхній тиск до 6 МПа.

Типова номенклатура шкал (верхніх границь вимірювань) приладу РП160-ДП

 1. 6 МПа ≈ 60 кгс/см2
 2. 10 МПа 100 кгс/см2
 3. 16 МПа 160 кгс/см2
 4. 25 МПа 250 кгс/см2

Примітка: верхня границя вимірювання для сучасних датчиків тиску задається в міжнародних одиницях МПа або бар. Для перекладу характеристик гідравлічних пресів, зазначених за старою класифікацією в кгс / см² необхідно використовувати перекладні коефіцієнти:

1 МПа ≡ 10 бар ≡ 10.197 кгс/см2

або

10 кгс/см2 ≡ 9.807 бар ≡ 0.9.807 МПа