ПРОГРАМНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ОДНОКАНАЛЬНИХ РЕЄСТРАТОРАХ

ЦЕ ВЖЕ  =  ПЛК + ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА

Програмне регулювання

Програмне регулювання по профілям в одноканальних Реєстраторах В4 та І4 реалізовано в новій версії ПЗ v4.3.0. На дисплеї введено нову екранну форму для відображення даних регулювання та графіку задачі регулювання.

Наявність цієї функції перетворює Реєстратрор з вимірювального приладу на багатофункціональний програмуємий логічний контролер з панелью оператора.

В цьому режимі Реєстратор вимірює вхідний сигнал, за допомогою вбудованої функції ПІД-регулювання обраховує і генерує сигнал управління, який через сигнали дискретних або аналогових виходів керує технологічним параметром по заздалегідь заданому закону управління.

Регулювання здійснюється покроково. Допустима глибина регулювання 1-36 кроків. Задача може бути повторена декілька раз.

Запуск процедури програмного регулювання здійснюється: по команді оператора, по дискретному сигналу, по спрацюванню уставки або по в заданий день, місяць, рік і час.

6 кроків в кожному профілі

6 профілів регулювання

Меню “Запуск регулювання”